Kontakt:

 

Keld O. Dohm

Dohm Consult

 

 

email:

dohmconsult@outlook.dk

 

tlf: +45 24 69 67 53

 

 

 

 

Dohm Consult

Selvstændig konsulent / Fotograf

Med fast lønarbejde har jeg besluttet helt at stoppe mine konsulentaktiviteter.

Primære ydelser:

 

Rådgive om optimal udnyttelse af teknologi, primært IT og automationsteknologi i forbindelse

med produktionsstyring og planlægning.

 

Uvildige øjne og ører på projekter, med en kritisk vurdering af projektplaner,

projektgennemførelse og projektøkonomi. Review af projektmateriale.

 

Assistere ved udarbejdelse af kravspecifikationer til brug for senere udarbejdelse af

udbudsmateriale, herunder en sikring af at opstillede krav:

o matcher virksomhedens behov og er dækkende

o er realistiske, og dermed realiserbare

 

Bygherrerepræsentant i projektgrupper

 

Projektledelse overfor både andre rådgivere og leverandører

 

Udarbejdelse og gennemførelse af testplaner, der sikrer at leverancer er i overensstemmelse

med aftalte kontrakter.

 

Identificering af optimeringspotentialer, og assistance til udarbejdelse af Business Cases for

nye projekter.

 

Strukturering af den viden der findes på tværs af medarbejdere i en organisation, og

synliggørelse af denne viden, for derigennem at kunne identificere potentielle risici

og optimeringsmuligheder.